top of page

NGAAHI ONGOONGO MEI HE 'OFISI 'O E SIASI

'Oku ou kole keu hufanga atu he tala fakatapu kotoa pe kuo fa’a fakatapua ‘i he paenga ni, kae puke mu’a e faingamalie ni ke fakahoko atu ai ‘etau ‘uuni ongoongo mei hotau ‘ofisi Takaua moe ‘Eiki

TOHI MAHINA KI HE NGAAHI POLOKALAMA 'A E SIASI 'I HE 2024

 

bottom of page