top of page

Ngaahi Ako Tohitapu

'Oku malava ke ke to e vakai 'i he peesi ni ki he ngaahi Ako Tohitapu ko ia kuo 'osi fk.mafola hangatonu atu 'i he Live Broadcast.
Tauange 'oku a'u lelei atu 'a e ngaahi Ako ke tau 'inasi ai 'i he ngaahi lelei 'o e Folofola 'a e 'Otua.
bottom of page